Chp’li Ağbaba Ve Kasap'tan İş Kazalarına Karşı Etkin Denetim İçin Kanun Teklifi

Chp’li Ağbaba Ve Kasap'tan İş Kazalarına Karşı Etkin Denetim İçin Kanun Teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, iş kazalarınıönlemek ve etkin denetim sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini, TBMM’ye sundu. CHP’li Kasap, yıllardır yaşanan her iş cinayetinin üstünün kapatılmasının, sorumluların açığa çıkarılmamasının herkese yeni katliamlar, yeni acılar olarak döneceğini ifade ederek, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli eğitimlerin ve yasal düzenle

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, iş kazalarınıönlemek ve etkin denetim sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini, TBMM’ye sundu. CHP’li Kasap, yıllardır yaşanan her iş cinayetinin üstünün kapatılmasının, sorumluların açığa çıkarılmamasının herkese yeni katliamlar, yeni acılar olarak döneceğini ifade ederek, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli eğitimlerin ve yasal düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu belirtti. Ağbaba da, “İş kazalarının tehlikeli sınıfı kapsamında yeniden ele alınması, tehlike sınıflarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. SGK verilerine göre Sadece 2021 yılında 511 bin iş kazası yaşanmış. İSG meselesinde yasa kadük. Bazı maddeler sürekli erteleniyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, iş kazalarına karşı etkin denetim öngören İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifi ile ağır ve tehlikeli iş kollarında istihdam edilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından oluşturulacak bilgi sisteminden seçilerek görevlendirilmesine; görevlendirilen iş yeri hekimlerinin Türk Tabipler Birliği'ne, iş güvenliği uzmanlarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne üye olmalarının zorunlu olmasına, bu kurumlarca mesleki ve etik yönden denetlenmeleri ve görevlendirilen iş yeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının raporlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrimiçi olarak göndermeleri amaçlandı.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA GEREKLİ EĞİTİMLERİN VE YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASININ ELZEM”

Ali Fazıl Kasap, İş cinayetlerinin "kader" veya "fıtrat" olmadığını belirterek, işçi ölümlerinin bilimsel veriler ışığında engellenebilir olduğu söyledi. Yaşanan faciaların ‘fıtrat’ diyerek geçiştirilmesinin sorumluların cezasız kalmasının önünü açılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kasap, yıllardır yaşanan her iş cinayetinin üstünün kapatılmasının, sorumluların açığa çıkarılmamasının herkese yeni katliamlar, yeni acılar olarak döneceğini ifade ederek, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli eğitimlerin ve yasal düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu belirtti. Vermiş oldukları Kanun Teklifi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında iş kazalarına karşı etkin denetim öngördüklerini belirten Kasap, “Bu teklifin yasalaşması lazım” dedi.

“6331 SAYILI KANUNUN MEVCUTTA İŞ KAZALARINI ENGELLEYEMİYOR”

Veli Ağbaba da Kanun teklifinin amacının iş sağlığı ve güvenliğinde meslek odalarının da dahil olduğu demokratik bir yapı oluşturmak olduğuna dikkat çekerek, “İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının kurumsal bir yapıya bağlı olarak çalışması lazım. Araştırma ve geliştirme enstitüsünün kurulması ama kurulurken TTB, TMMOB gibi tematik kurumların da burada zorunlu olarak görev alması ve Çalışma Bakanlığına sürekli olarak çevrim içi raporda bulunmasıönem arz ediyor. 6331 sayılı kanunun mevcutta iş kazalarını engelleyemiyor. İş kazalarının tehlikeli sınıfı kapsamında yeniden ele alınması, tehlike sınıflarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. SGK verilerine göre Sadece 2021 yılında 511 bin iş kazası yaşanmış. İSG meselesinde yasa kadük. Bazı maddeler sürekli erteleniyor” diye konuştu.

“BAKAN, VERMİŞ OLDUĞUMUZ BU KANUN TEKLİFİNE DESTEK VEREREK NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUNU GÖSTEREBİLİR”

TBMM Çalışma Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili acı bir itirafta bulunduğunu belirten Kasap, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in o sözlerini hatırlatarak şunları ifade etti:

“Bütün madenler, bütün işletmeler özel bir kuruluştan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alıyorlar. Satın aldıkları hizmetin parasını kim ödüyor? Patron ödüyor. Parasını patronların ödediği iş yerinde iş güvenliği ve iş sağlığı müessesesi işleyebilir mi? Sayın Bakan bu açıklamayı yaptı. Senelerdir söylediğimiz ve hayata geçirilmesini istediğimiz bu olumsuzluğu ortadan kaldırmadı. 20 yıldır iktidarda olmalarına rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin eğer bu konuda samimi ise vermiş olduğumuz bu Kanun teklifine destek vererek ne kadar samimi olduğunu gösterebilir.”

Kaynak: ANKA Haber Ajansı