Tarım Ve Orman Bakanlığı, Emine Erdoğan’ın Himayesinde ‘Su Verimliliği Seferberliği’ Başlattı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Emine Erdoğan’ın Himayesinde ‘Su Verimliliği Seferberliği’ Başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlattığını duyurdu. Ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, tarımda gece sulama yöntemlerinin kullanılmasını hedefleyen su seferberliği, Cumhurbaşkanlığı’nda salı günü düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyurulacak. Su Verimliliği Seferberliği, Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke genelinde yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlattığını duyurdu. Ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, tarımda gece sulama yöntemlerinin kullanılmasını hedefleyen su seferberliği, Cumhurbaşkanlığı’nda salı günü düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyurulacak. Su Verimliliği Seferberliği, Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke genelinde yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada; ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, tarımda modern sulama yöntemlerinin kullanılması, halkın bilincinin artırılması hedefleriyle ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatılacağı duyuruldu.

Su Verimliliği Seferberliği, 31 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek toplantıyla başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke genelinde yürütülecek olan seferberliğin, çiftçiden sanayiciye, öğrenciden ev hanımına, özel sektörden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kadar toplumun bütün kesimlerini kapsayacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, suyun tasarruflu kullanılması için alınacak önlemler şöyle:

“SU VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI BELGESİİLAN EDİLECEK: Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı’nda, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Belgesi de ilan edilecek. Kamuoyuna açıklanacak belge, günümüzde yüzde 33,54 olan su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar da yüzde 10 seviyesine düşürülmesi için yürütülecek çalışmaları içeriyor. Eylem planı ile coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve otomasyon kullanımı, izole alt bölgelerin oluşturulması ve kayıt dışı kullanımların kayıt altına alınması gibi tedbirler uygulanacak.

TARIMDA GECE SULAMA UYGULAMASI: Eylem planı kapsamında ayrıca, havzaların su varlığına ve kuraklık şartlarına uygun ürün desenleri planlanacak, iletim ve dağıtım sistemleri kapalı sistemlere dönüştürülecek, modern sulama yöntemleri kullanılacak. Gece sulamaları uygulaması yaygınlaştırılarak buharlaşmanın önüne geçilecek, böylece tarımsal sulamada verimlilik artırılacak. Bütün bu uygulamalar sonucunda, halihazırda yüzde 49 olan tarımsal sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050’ye kadar yüzde 65, 2070’e kadar yüzde 70, 2100 yılına kadar da yüzde 75 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Eylem planı kapsamında ayrıca, endüstri alanında su verimliliğinin artırılması için yasal, idari ve teknik altyapı güçlendirilecek. Kullanılmış suların geri kazanım düzeyi artırılarak temiz üretim teknikleri uygulanarak yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanacak.

KİŞİ BAŞI GÜNLÜK SU TÜKETİM MİKTARI 100 LİTREYE DÜŞÜRÜLECEK: Bireysel su kullanımlarında davranış değişikliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına hız verilecek. Suyun verimli kullanılması amacıyla cihaz, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Günümüzde 146 litre olan kişi başı günlük ortalama su tüketim miktarı, 2050 yılına kadar kademeli şekilde 100 litreye düşürülecek.

GEDİZ HAVZASI’NDA SU KALİTESİ ARTIRILACAK: Gediz Havzası’ndaki su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyi duruma getirilebilmesi için hazırlanan Mavi Gediz Eylem Planı da ‘Su Verimliliği Seferberliği’ tanıtım toplantısında ilan edilecek. Bütünleşik havza yönetim anlayışına örnek olarak hazırlanan Mavi Gediz Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi ile Gediz Havzası’ndaki su kaynakları miktar ve kalite bakımından iyileştirilecek, taşkın ve kuraklığın yıkıcı etkileri en aza indirilerek insan sağlığının, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması sağlanarak havzadaki refah seviyesi artırılacak.”

Kaynak: ANKA Haber Ajansı